[21:12:17]  STARY_FONARSHIK (~STARY_FON@178.46.210.99) got netsplit.
 [21:23:00]  STARY_FONARSHIK (~STARY_FON@178.46.210.99) got lost in the net-split.